در دوره آموزش عملی سئو می آموزیم

  1. شناسایی صحیح کلمات کلیدی ارزشمند
  2. بررسی میزان رقابت و ارزش سرمایه گذاری هر کلمه
  3. تعیین استراتژی محتوایی براساس موضوع سایت
  4. تعیین ساختار و اسکلت بندی سایت براساس هدف گذاری انجام شده
  5. درک صحیح از نگاه گوگل به صفحات وب و نحوه تعیین کلمه کلیدی در آن
  6. اصول نگارش محتوا براساس استانداردهای سئو
  7. مراحل انتشار و پشتیبانی از محتوای تولید شده
  8. چگونه بالاتر از رتبه ۱ گوگل باشیم؟!