با نصب ubuntu در vmware می توانید هم زمان از ویندوز خود و اوبونتو استفاده کنید. ساخت ماشین مجازی در VMware در بین نرم افزارهای ماشین مجازی موجود، نرم افزار VMware و VirtualBox محبوب ترین نرم افزارها می باشند. انتخاب بین نرم افزار VMware(تجاری) یا VirtualBox(رایگان) سلیقه ایست و هر دو شرایط مناسب برای مجازی سازی سیستم عامل موردنظر را فراهم می کنند اما به دلیل برتری های نرم افزار VMware از این نرم افزار استفاده می کنیم.