صفحه کلید استاندارد فارسی در سال ۱۳۷۳ پس از بررسی های انجام شده توسط کمیته ملی استاندارد رایانه ایران، به تصویب رسید.  هدف این کیبورد راحتر کردن تایپ فارسی برای فارس زبانان می باشد. آموزش نصب صفحه کلید استاندارد فارسی را هم اکنون می توانید مشاهده کنید.