1 دانشجو

در دنیای امروز، در جوامع پیشرفته كمتر كسی است كه حداقل یك بار نیاز به استفاده از شبكه Internet نداشته باشد. در این دوره آموزشی تمام آنچه كه ممكن است یك كاربر اینترنت به آن نیاز داشته باشد،را آموزش خواهیم داد.

مدرس دوره:مهندس سجاد جمشیدی

رایگان