1 دانشجو
در این دوره سعی کرده ایم شما را با مباحث کامپیوتر آشنا کنیم. البته همان‌طور که می‌دانید اجزاء کامپیوتر بیشتر از مواردی است که در این مقاله ذکر شده است ولی سعی شده است اجزاء اصلی، مهم و کاربردی را برای شما توضیح داده شود.

مفاهیم اساسی تئوری فن آوری اطلاعات در حد مبتدی

رایگان